Volmoed Primêre Skool Vacancies 2022 – Careers24 Volmoed Primêre Skool Jobs @www.wnps.co.za

Volmoed Primêre Skool Vacancies 2022 | Volmoed Primêre Skool Jobs Careers24 @ www.wnps.co.za Volmoed Primêre Skool Careers 2022. Vacancies with Volmoed Primêre Skool South Africa.

Here you can get the latest Western Cape Government Jobs in Volmoed Primêre Skool. Currently Volmoed Primêre Skool Jobs in Cape Town Available now. You can apply now Jobs in Volmoed Primêre Skool Department. We will update you on this page for Gumtree jobs in Volmoed Primêre Skool. So Candidates can subscribe to our South Africa Government Jobs Portal for Upcoming Government Vacancies 2022 in the Volmoed Primêre Skool.

You can also get here Volmoed Primêre Skool Matric jobs in Cape Town & Upcoming jobs in Cape Town for Matriculants.

Check Latest WCED Vacancies 2022


Volmoed Primêre Skool Vacancies 2022 | Volmoed Primêre Skool Jobs Opportunity for Departmental Head

Volmoed Primêre Skool Jobs notification out on official Volmoed Primêre Skool Vacancies Page for Departmental Head Job position. Apply online before Date-30/09/2022 Job seekers who have grade 12 qualification can apply for the Departmental Head job position. The posting for the Volmoed Primêre Skool Departmental Head in Cape Town. Salary – R19,533.00 Monthly.

Job Specification…

Grondslagfase: volmoed prim¿r is n afrikaans-medium skool wat teen alle tye poog om n gedissiplineerde leeromgewing vir sy leerders te skep en te handhaaf. Die geskikte kandidaat moet aan die volgende kriteria voldoen; effektiewe en dinamiese opvoeder. Rekord van uitstekende, interpersoonlike vaardighede en vermo¿ om onder druk te funksioneer. Bewese rekord van leierskap, organisatoriese bestuursvaardighede en bekwaamhede. Effektiewe bydrae tot die verbetering van leerderprestasie, samestelling van intervensie programme om uitslae te verbeter.Deeglike kennis van nkv, kabv en kurrikulumbeplanning. Ko¿rdinering van progressie en promosie. Strategiese beplanning van skoolaktiwiteite soos skoolroosters, registers en heelskool ontwikkeling. Bevoegdheid om gehalte-bestuur (ggbs/qms en permis) en assessering te ko¿rdineer. Bewese dissiplin¿re en kommunikasie vaardighede. Goeie konflikhantering ¿ en probleem oplossingsvaardigheid. Voorsiening in die behoeftes en etos (waardes) van die skool. Ervaring in personeelontwikkelingsprogramme. Uitstekende vermo¿ om spanne te vestig. Bewese vaardigheid in finansi¿le beplanning.Moet in staat wees om goeie dissipline te handhaaf, opvoeders te mentor, te ondersteun en te ontwikkel. Die vermo¿ om infrastruktuur te bestuur. Bemarking van skool en skakeling met rolspelers. Opleiding en ondervinding in prim¿re skoolbestuur is ʼn aanbeveling. Kandidaat moet die visie en waardes van die wkod ken en weet hoe om dit by die skool te implementeer. Moet rekenaarvaardig wees. with various role players at wced and other organisations. Supervision and motivation of diverse staff component. Excellent communication skills in english (spoken and written), ability to communicate effectively in afrikaans would be an advantage. Profound knowledge and experience of good financial management within the school environment. Managing and utilising of all resources and opportunities within the education environment, extensive knowledge and experience of co-curricular activities. Expertise and proficiency in ict, ms applications, internet /email and information technology and e-learning within the school system. Shortlisted applicants must be prepared to undertake a competency based assessment (cba).

Volmoed Primêre Skool Careers 24 Jobs Opportunity 2022

The Volmoed Primêre Skool Careers 24 Jobs Opportunity 2022:- Volmoed Primêre Skool is a leading Company in South Africa. Lots of South Africans crave to work with Volmoed Primêre Skool. Volmoed Primêre Skool offers many jobs every year. This is the dream job for South African people.

Thousands of candidates apply every year for the jobs left in Volmoed Primêre Skool, but some candidates have successful addresses in this. Again this year, Volmoed Primêre Skool is going to recruit a lot of jobs. This news is very important for the candidates who have been preparing for Volmoed Primêre Skool recruitment for a long time.

Why Youth Need Only Volmoed Primêre Skool Vacancies 

Why should you work in Volmoed Primêre Skool? Volmoed Primêre Skool is a leading organization that gives great respect to its employees. Employees who work in Volmoed Primêre Skool are given a very good salary package. Apart from this, Volmoed Primêre Skool offers its employees a weekly holiday. Volmoed Primêre Skool has a great working environment. Along with this, you also get a promotion every year. Therefore you should work in Volmoed Primêre Skool.

Opportunity at Volmoed Primêre Skool Vacancies Portal 

Volmoed Primêre Skool provides jobs for all youth. Youngsters who have passed Matric / Grade 12 can apply for clerk peon and other posts in this institution. Apart from this, graduate pass candidates can join the internship programs of Volmoed Primêre Skool. Along with this, graduate and master degree holders can apply for big posts. Overall Volmoed Primêre Skool makes jobs available for all categories.

How to Submit Volmoed Primêre Skool Application form at Volmoed Primêre Skool Vacancies Page

It is expected of short-listed candidates to be available for selection interviews on a date, time,
place and/ or online platform determined by the Volmoed Primêre Skool.

Apply For Vacancies at Volmoed Primêre Skool


Reason to visit Indeedjobs.co.za for Volmoed Primêre Skool Vacancies 2022

Indeedjobs.co.za is a leading South African job site that assists jobseekers & Applicants from all Government vacancies sectors and experience levels to find and apply for Volmoed Primêre Skool vacancies from thousands of South Africa’s leading companies Volmoed Primêre Skool one of them. With over lots of website visitors a month, Indeedjobs.co.za is one of the most popular websites to find Government Jobs employment Indeed Jobs online in South Africa.

Indeedjobs.co.za Careers24 mission is to become a great website where every candidate can find an Indeed job and where every company can find the perfect candidate to join their company jobs. Indeedjobs.co.za is also a great website for Bank Vacancies South African youth to get jobs in various companies like Volmoed Primêre Skool.

Vacancies at Volmoed Primêre Skool | About Company

Volmoed Primêre Skool

 Cape Town , South Africa