Uitsig Primêre Skool Vacancies 2021 – Careers24 Uitsig Primêre Skool Jobs @www.wnps.co.za

Uitsig Primêre Skool School Vacancies 2021 | Uitsig Primêre Skool School Jobs Careers24 @ www.wnps.co.za Uitsig Primêre Skool School Careers 2021. Vacancies with Uitsig Primêre Skool School South Africa.

Here you can get the latest Western Cape Government Jobs in Uitsig Primêre Skool School. Currently Uitsig Primêre Skool School Jobs in Cape Town Available now. You can apply now Jobs in Uitsig Primêre Skool School Department. We will update you on this page for Gumtree jobs in Uitsig Primêre Skool School. So Candidates can subscribe to our South Africa Government Jobs Portal for Upcoming Government Vacancies 2021 in the Uitsig Primêre Skool School.

You can also get here Uitsig Primêre Skool School Matric jobs in Cape Town & Upcoming jobs in Cape Town for Matriculants.

Check Latest WCED Vacancies 2021


Uitsig Primêre Skool School Vacancies 2021 | Uitsig Primêre Skool School Jobs Opportunity for Principal P3

Uitsig Primêre Skool School Jobs notification out on official Uitsig Primêre Skool School Vacancies Page for Principal P3 Job position. Apply online before Date-30/09/2021 Job seekers who have grade 12 qualification can apply for the Principal P3 job position. The posting for the Uitsig Primêre Skool School Principal P3 in Cape Town. Salary – R423,446.00 Yearly.

Job Specification…

Toepaslike onderwyskwalifikasie is ‘n vereiste. Dinamies, vision¿re leier, prestasie gedrewe met bewese uitstaande vermo¿ns op die gebied van organisasie, administrasie, kommunikasie, interpersoonlike verhoudings, konflikhantering en professionele leierskap op primere skoolvlak. Moet ‘n passie het vir die onderwys in veral die strewe na akademiese uitnemendheid, maar ook die holistiese ontwikkeling van leerders. Uitstaande kommunikasievaardighede in afrikaans en engels. Uitstaande kennis en bestuur van skolewet, skoolbeleide, menslike en fisiese hulpbronne en covid-19 regulasies en protokol. Moet ook die skool kan bestuur ten tye van rampe, pandemies en wanneer leerders en personeel se veiligheid bedreig word. Bewese ervaring van die bestuur van skoolkurrikulum (kabv opleiding), skoolroosters, loom, finansies, begroting, progressie en promosie-vereistes vir die prim¿re skool en die professionele ontwikkeling van personeel, ggbs, pmps, qms en permis. Ondervinding in die toepassing en bestuur van dissipline en konflikhantering. Rekenaargeletterdheid (ms word, excel, powerpoint) ‘n vereiste. Betrokkenheid by buitemuurse en ko-kurrikul¿re verpligtinge ‘n vereiste. Ondervinding op posvlak 3 in ‘n primere skool sal ‘n aanbeveling wees. Kennis van assesseringsproses vanaf graad r – 7. Kennis het van kabv en vak-onderrig. Ko¿rdinering van fondsinsamelings aktiwiteite. Moet kennis het van sobis soos sop, svp, aapr en sim. Moet kennis het van waardes soos vervat in t2p program van skool. Erkende onderwyskwalifikasie en saro geregistreerd (rokw 13) wat toepaslike opleiding as opvoeder moet insluit. Ervaring as adjunk prinsipaal of prinsipaal sal ‘n aanbeveling wees. Onderwysbestuurskwalifikasie sal in die kandidaat se guns tel. Karaktereienskappe, integriteit, eerlikheid, uitstekende menseverhouding, lojaliteit, respek, werketiket, deursigtigheid, stabiliteit, betroubaarheid, bestendigheid, spanwerk, regverdigheid en sigbaarheid. Ondervinding in e-leer ¿n vereiste. Uitstekende bewys van geskrewe en gesprekke in afrikaans en engels moet inskiklik wees om ¿n bevoegdheidsassessering-toets te ondergaan. Vorige opleiding en ervaring in skoolbeheerliggaam. Ervaring in progressiewe dissiplin¿re prosesse. Bestuur van skooleiendom en infrastruktuur. Bereid wees om klas te gee nagelang van die kurrikulumbehoefte van die skool.

Uitsig Primêre Skool School Careers 24 Jobs Opportunity 2021

The Uitsig Primêre Skool School Careers 24 Jobs Opportunity 2021:- Uitsig Primêre Skool School is a leading Company in South Africa. Lots of South Africans crave to work with Uitsig Primêre Skool School. Uitsig Primêre Skool School offers many jobs every year. This is the dream job for South African people.

Thousands of candidates apply every year for the jobs left in Uitsig Primêre Skool School, but some candidates have successful addresses in this. Again this year, Uitsig Primêre Skool School is going to recruit a lot of jobs. This news is very important for the candidates who have been preparing for Uitsig Primêre Skool School recruitment for a long time.

Why Youth Need Only Uitsig Primêre Skool School Vacancies 

Why should you work in Uitsig Primêre Skool School? Uitsig Primêre Skool School is a leading organization that gives great respect to its employees. Employees who work in Uitsig Primêre Skool School are given a very good salary package. Apart from this, Uitsig Primêre Skool School offers its employees a weekly holiday. Uitsig Primêre Skool School has a great working environment. Along with this, you also get a promotion every year. Therefore you should work in Uitsig Primêre Skool School.

Opportunity at Uitsig Primêre Skool School Vacancies Portal 

Uitsig Primêre Skool School provides jobs for all youth. Youngsters who have passed Matric / Grade 12 can apply for clerk peon and other posts in this institution. Apart from this, graduate pass candidates can join the internship programs of Uitsig Primêre Skool School. Along with this, graduate and master degree holders can apply for big posts. Overall Uitsig Primêre Skool School makes jobs available for all categories.

How to Submit Uitsig Primêre Skool School Application form at Uitsig Primêre Skool School Vacancies Page

It is expected of short-listed candidates to be available for selection interviews on a date, time,
place and/ or online platform determined by the Uitsig Primêre Skool School.

Apply For Vacancies at Uitsig Primêre Skool School

Reason to visit Indeedjobs.co.za for Uitsig Primêre Skool School Vacancies 2021

Indeedjobs.co.za is a leading South African job site that assists jobseekers & Applicants from all Government vacancies sectors and experience levels to find and apply for Uitsig Primêre Skool School vacancies from thousands of South Africa’s leading companies Uitsig Primêre Skool School one of them. With over lots of website visitors a month, Indeedjobs.co.za is one of the most popular websites to find Government Jobs employment Indeed Jobs online in South Africa.

Indeedjobs.co.za Careers24 mission is to become a great website where every candidate can find an Indeed job and where every company can find the perfect candidate to join their company jobs. Indeedjobs.co.za is also a great website for Bank Vacancies South African youth to get jobs in various companies like Uitsig Primêre Skool School.

Vacancies at Uitsig Primêre Skool School | About Company

Uitsig Primêre Skool School

46 Yelanda St, The Reeds, Centurion, 0061, South Africa