Goodwood Park Primary School Vacancies 2021 – Careers24 Goodwood Park Primary School Jobs @www.wnps.co.za

Goodwood Park Primary School Vacancies 2021 | Goodwood Park Primary School Jobs Careers24 @ www.wnps.co.za Goodwood Park Primary School Careers 2021. Vacancies with Goodwood Park Primary School South Africa.

Here you can get the latest Western Cape Government Jobs in Goodwood Park Primary School. Currently Goodwood Park Primary School Jobs in Cape Town Available now. You can apply now Jobs in Goodwood Park Primary School Department. We will update you on this page for Gumtree jobs in Goodwood Park Primary School. So Candidates can subscribe to our South Africa Government Jobs Portal for Upcoming Government Vacancies 2021 in the Goodwood Park Primary School.

You can also get here Goodwood Park Primary School Matric jobs in Cape Town & Upcoming jobs in Cape Town for Matriculants.

Check Latest WCED Vacancies 2021


Goodwood Park Primary School Vacancies 2021 | Goodwood Park Primary School Jobs Opportunity for Departmental Head

Goodwood Park Primary School Jobs notification out on official Goodwood Park Primary School Vacancies Page for Departmental Head Job position. Apply online before Date-30/09/2021 Job seekers who have grade 12 qualification can apply for the Departmental Head job position. The posting for the Goodwood Park Primary School Departmental Head in Cape Town. Salary – R18 922.00 Monthly.

Job Specification…

Our school requires the service of a dynamic educational leader with a mission to succeed in the educational environment. Relevant intersen teaching qualifications. Sace registered. Bilingualism in both afrikaans and english as language of instruction compulsory. A fair understanding of management skills in curriculum development, administrative management systems, and excellent knowledge of co-curricular systems will be advantageous. Make mention of experience as mentor and leader for fellow educators in a greater school management context. Knowledgeable in the field of curriculum and curriculum management and able to assist the curriculum head (intersen). Knowledge of financial management pertaining to drafting and updating of financial requirements, managing of funds and control of budget components. Compilation of various budget components is a bonus. Maintaining school discipline and reasonable knowledge of disciplinary procedures. Experience in the compilation and maintenance of relevant school policy documents will benefit the applicant. Must be able to analyze academic shortfalls (deficiencies) and set up intervention plans. Must be willing to take on the challenges of school management duties. Candidate should show insight in the school safety protocols. Support the principal as a visionary leader. Dynamic, future-oriented individual. Excellent staff relations. Mention extra murals offered as well as subjects offered. Appointment date as determine by the wced.
Ons skool benodig die dienste van ¿n dinamiese leier met onderwysvisie. Relevante onderwyskwalifikasie (intersen). Saro geregistreerd. Uitstekende tweetaligheid in afrikaans en engels as voertale en onderrigtale ¿n vereiste. Bestuursvaardighede in die ontwikkeling van die kurrikulum, administratiewe bestuurstelsels en deeglike kennis van die buitemuurse bestuurstelsels sal in u guns tel. U sal dien as leier vir opvoeders in groter skoolbestuur konteks. Meld gevolglik waar u by mentorskap betrokke was. Onderleg in die vermo¿ om as hulp vir die kurrikulumhoof te fungeer binne die intersen fase. Kennis as vakhoof en / of graadhoof mag in u guns tel. Kennis van ¿n mate van finansi¿le bestuur met fokus rakende die byhou van verskeie begrotingsafdelings is van kardinale belang. Kennis rakende die saamstel van ¿n wyer begrotingskomponent is ¿n bonus. Handhawing van skooldissipline en redelike kennis van dissiplin¿re prosedures tot voordeel. Opstel en byhou van toepaslike skoolgerigte beleidsdokumente, en ervaring in hierdie verband sal in u guns tel. Moet akademiese tekortkominge kan ontleed en intervensieplanne opstel. Uitdaginge van skoolbestuur pligte kan aanneem. Ondersteunende rol vertolk tesame met skoolhoof. Dinamiese, toekomsgerigte individu. Uitstekende personeelverhoudinge. Insae en bewese kennis ten opsigte van skool veiligheidsprosedures moet gemeld word. Meld buitemuurse aangebied asook vakke. Aanstellingsdatum soos deur die wkod bepaal.

Goodwood Park Primary School Careers 24 Jobs Opportunity 2021

The Goodwood Park Primary School Careers 24 Jobs Opportunity 2021:- Goodwood Park Primary School is a leading Company in South Africa. Lots of South Africans crave to work with Goodwood Park Primary School. Goodwood Park Primary School offers many jobs every year. This is the dream job for South African people.

Thousands of candidates apply every year for the jobs left in Goodwood Park Primary School, but some candidates have successful addresses in this. Again this year, Goodwood Park Primary School is going to recruit a lot of jobs. This news is very important for the candidates who have been preparing for Goodwood Park Primary School recruitment for a long time.

Why Youth Need Only Goodwood Park Primary School Vacancies 

Why should you work in Goodwood Park Primary School? Goodwood Park Primary School is a leading organization that gives great respect to its employees. Employees who work in Goodwood Park Primary School are given a very good salary package. Apart from this, Goodwood Park Primary School offers its employees a weekly holiday. Goodwood Park Primary School has a great working environment. Along with this, you also get a promotion every year. Therefore you should work in Goodwood Park Primary School.

Opportunity at Goodwood Park Primary School Vacancies Portal 

Goodwood Park Primary School provides jobs for all youth. Youngsters who have passed Matric / Grade 12 can apply for clerk peon and other posts in this institution. Apart from this, graduate pass candidates can join the internship programs of Goodwood Park Primary School. Along with this, graduate and master degree holders can apply for big posts. Overall Goodwood Park Primary School makes jobs available for all categories.

How to Submit Goodwood Park Primary School Application form at Goodwood Park Primary School Vacancies Page

It is expected of short-listed candidates to be available for selection interviews on a date, time,
place and/ or online platform determined by the Goodwood Park Primary School.

Apply For Vacancies at Goodwood Park Primary School

Reason to visit Indeedjobs.co.za for Goodwood Park Primary School Vacancies 2021

Indeedjobs.co.za is a leading South African job site that assists jobseekers & Applicants from all Government vacancies sectors and experience levels to find and apply for Goodwood Park Primary School vacancies from thousands of South Africa’s leading companies Goodwood Park Primary School one of them. With over lots of website visitors a month, Indeedjobs.co.za is one of the most popular websites to find Government Jobs employment Indeed Jobs online in South Africa.

Indeedjobs.co.za Careers24 mission is to become a great website where every candidate can find an Indeed job and where every company can find the perfect candidate to join their company jobs. Indeedjobs.co.za is also a great website for Bank Vacancies South African youth to get jobs in various companies like Goodwood Park Primary School.

Vacancies at Goodwood Park Primary School | About Company

Goodwood Park Primary School

Beaufort St, Goodwood, Cape Town, 7460, South Africa